Als onafhankelijk deskundigen werken wij samen met en in opdracht van schoolbesturen en schooldirecties en Arbodiensten. Snelheid van handelen, discretie en het afstemmen van onze dienstverlening op de persoon van de leraar en diens directe (werk)omgeving maken deel uit van onze expertise.

Een begeleidingstraject wordt door ons altijd afgesloten met een bondige, doeltreffende rapportage. Een rapport ronden wij af met conclusies en advies. Het wordt verstuurd naar de opdrachtgever, nadat de cliŽnt inzage heeft gehad en bij voorkeur zijn fiat heeft gegeven. Mochten wij het met hem op onderdelen niet eens worden, dan kan de cliŽnt zijn commentaar rechtstreeks dan wel via ons aan de opdrachtgever sturen.